6948507806 Χατζοπούλου 18, Κορινθίας geonks@delifoods.gr

Χατζοπούλου 18, Κορινθίας, Τ.Κ.: 20300

Τηλέφωνο: 6948507806

E-mail: geonks@delifoods.gr

Ιστοσελίδα: http://www.delifoods.gr